featured-image-1633
media-bitmeyen-sevda-chapa

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Alman Başkonsolosluğu, 2023 yılı için insan hakları, hukuk devleti ilkesi ve sivil toplum konularıyla ilgili proje teklifleri destekleyecek. Teklif çağrısı, Türkiye’de gerçekleştirilecek projeler için geçerlidir.

1. Teşvikle ilgili temel bilgiler
Almanya, tüm dünyada insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini destekliyor. Bu amaçla Alman Dışişleri Dairesi, insan haklarıyla ilgili projeler için bir teşvik fonu sağlamaktadır. Bu fon sadece somut olarak tanımlanmış, süresi ve içeriği net biçimde belirlenmiş projelerde kullanılabilmektedir. Söz konusu fonla, çeşitli organizasyonlara personel veya işletme giderlerini karşılamak amacıyla kurumsal finansal destek verilmesi mümkün değildir. Somut olarak tanımlanmış projeler için 10.000 Avro’dan başlamak üzere 80.000 Avro’ya kadar finansal destek verilebilmektedir.
Süresi birkaç yılı kapsayan projeler için finansal destek sağlanamamaktadır.
Finansal desteğin ödenmeye başladığı tarihten bağımsız olarak, projeler en geç 31 Aralık 2023 tarihine dek tamamlanmış olmalıdır. Çalışmaları başlamış olan ve devam eden projeler için destek sağlamak esas itibariyle mümkün değildir.
Finansal destekten yararlanmaya uygun yapılar arasında Türkiye sivil toplumu, hükümetdışı kuruluşlar, ulusal insan hakları kurumları, insan haklarıyla ilgili çalışmalar yürüten devlet daireleri (özellikle yerel düzeyde), Birleşmiş Milletler’in çeşitli kurumları veya uluslararası kurumlar yer almaktadır.
Başvuru süresinin bitiminden sonra başvurular arasından eleme yapılacaktır. Başvuruların tamamına teşvik sağlanamaması muhtemeldir. Teşvik, ancak bütçede yeterli maddi kaynakların bulunması önkoşuluyla sağlanabilecektir. Doğrudan teşvikten yararlanma hakkı söz konusu değildir.
2. Başvuruyla ilgili bilgiler
İlgilenen kurumlar ve kuruluşlar, proje başvuru formunu burada/ekte bulabilirler. Farklı formların kullanıldığı başvurular dikkate alınamayacaktır. Lütfen başvuru formundaki talimatlara uyunuz. Projenizle ilgili mümkün olduğu kadar spesifik ve net biçimde, en önemli noktalara yoğunlaşarak bilgi veriniz. Başvurular Almanca veya İngilizce yazılmış olmalıdır. Başvuru dilekçesine proje maliyetlerini detaylı bir şekilde gösteren bir finansman planı eklenmelidir.
Proje başvuru formu ve finansman planı, dikkatli ve eksiksiz doldurulmuş olarak güncel duyurunun son günü olan 20 Ocak 2023 tarihi, saat 23.00’e kadar (Türkiye saati) teslim edilmiş olmalıdır.
Proje başvuruları ve finansman planı, sadece pdf-dosyası olarak [email protected] elektronik posta adresine gönderilmelidir.
Başvurunun Alman temsilcilikleri tarafından onaylanmasının ardından Alman Hukuku’na uygun olarak bir Teşvik Sözleşmesi akdedilecektir.
Proje tamamlandıktan sonra finansal desteğin nasıl kullanıldığını gösteren bilgilerin, Alman temsilciliklerinden temin edilebilecek bir formda ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu uygulamanın dikkate alınmadığı durumlarda, ödenmiş olan maddi desteğin iadesi talep edilecek ve söz konusu kurumlar gelecekte düzenlenecek teşvik programlarına alınmayacaktır.
3. Desteklenecek proje alanları
Teşvik için uygun görülen projelerin belirlenmesinde ana kriter, projenin insan haklarının iyileştirilmesinde olumlu ve sürdürebilir bir katkı sağlamasıdır.
Teşvikten özellikle aşağıda belirtilen hedefleri gözeten projeler yararlanacaktır:
  • “Federal Hükümet´in İnsan Hakları Eylem Planı”nda yer alan insan hakları politikalarına dair kapsamlı hedeflerin uygulanması,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair konuların ele alınması, kadın haklarının güçlendirilmesi ve/veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “Kadın, Barış, Güvenlik” hakkındaki 1325 sayılı kararının Federal Hükümet’in ulusal aksiyon planı çerçevesinde uygulanmasına katkı sağlanması,
  • Küçük ve yerel topluluklar da dahil olmak üzere, tüm toplumsal grupların ve kurumların (“grassroots level”)  bilinçli hareket etmeleri ve haklarına sahip çıkmaları konusunda yetkinleştirilmeleri,
  • Projenin ülke çapında ya da bölgesel düzeyde geniş bir etki alanına sahip olması veya çarpan etkisi yaratması.
Başvuru ve proje desteğiyle ilgili sorularınızı Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne ve İstanbul Başkonsolosluğu’na iletebilirsiniz.
media-bitmeyen-sevda-chapa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Haberler