Türk ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak Diaspora (muhaceret veya Gurbet) Tarihi çok eskilere dayanmakta.

Tarih boyunca Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak birlikte hareket etmeyi ve birbirlerine destek olmayı kendilerine bir amaç, bir ülkü bilmişler hem tarihin savaş sayfalarında hem de sosyal alanda tek bir vücut halinde olmuşlardır.

Ancak Son dönemlerde gerek siyasi gerekse etraf (bölge) çıkarları doğrultusunda, birlikte hareket etme konusunda ciddi eksiklikler meydana gelmiş ve bu da Diaspora alanında kopuklar yaşanmasına sebep olmuştur.

İşte bu Tarih yeniden tekerrür ederek bugün bizim bu iki kardeş ülkenin Diaspora hareketinin tek bir çatı altında toplanması amacı güderek hazırlanmış bir web haberleşme platformuna dönüşmüştür.

Maksatlarımız ve hedeflerimiz çok Büyüktür, inandığımız tek gaye ise, Türk Dünyası veya Türk Birliği yaratılacaksa, bu Birliğin temel taşları veya temel ayağı Türkiye ve Azerbaycan olmalıydı.

Bu iki kardeş ülkenin bu nedenle Diaspora hareketi birlikte hareket etme mecburiyetindeydi.

İşte bu hareket bu şekilde oluştur ve oluşum Tarihi olarak ta 31 Aralık 2022 Tarihi uygun görüldü.

Neden bu Tarih derseniz? 31 Aralık 2022 yani, Azerbaycan Lehçesinde 31 Dekabr Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik (Birlik) günü olarak Kutlanmakta.

İşte bu önemli günü kendimize u tarihi projenin de, başlama günü olarak uygun gördük.

Yani bu Web Haberleşme projemizin Doğum günü 31 Aralık 2022.

Hepimize hayırlı olsun, Gök-Tengi yardımcımız olsun.